Ίδρυση | Κτήριο

Αρχοντικό Λασσάνη

Χαρτογραφική εβδομάδα 2012

Χαρτογραφική εβδομάδα Κοζάνης, 9-13 Οκτωβρίου 2012, για τα 100 Χρόνια της Απελευθέρωσης της πόλης - περισσότερα

Β' Περίοδος 2009-2010

Εκθέσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων και χαρτών, διαδικτυακές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα - περισσότερα

Α' Περίοδος 2008-2009

Εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, διαδικτυακές παρεμβάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα - περισσότερα

Τα ενημερωτικά δίφυλλα

Οι εκθέσεις χαρτών τεκμηριώθηκαν στα ενημερωτικά δίφυλλα, τα οποία διανεμήθηκαν ελεύθερα στους επισκέπτες και διατίθενται στους ενδιαφερόμενους σε μορφή αρχείων pdf

Από τη Γεωγραφία του Μελετίου, έκδοση Βενετίας, 1716.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Διεθνής παρουσία

Η Χαρτοθήκη Κοζάνης, από την αρχή της λειτουργίας της επεδίωξε τη διεθνή παρουσία της, κυριώς στο πλαίσιο της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης (ICA) δια μέσου της Επιτροπής της ICA για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Χαρτογραφική Κληρονομιά

 

 

Δωρεές | Βραβεύσεις

Μόνιμη έκθεση

Η Κοζάνη στον Κόσμο των Χαρτών

Περιοδικές εκθέσεις

Κυριακές στη Χαρτοθήκη

Το πρόγραμμα

Δράσεις

Συνδέσεις

 

 

 

Η Χαρτοθήκη

Η Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης ιδρύθηκε το Μάιο του 2008 μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου και της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τύπος

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λαζαρος Μαλούτας (μέσον) με συνεργάτες του στο Δήμο και τη Βιβλιοθήκη και μέλη της ομάδας υποστήριξης του ΑΠΘ μπροστά στη Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή. Χαρτοθήκη Κοζάνης, Αρχοντικό Λασσάνη

Οι εκδηλώσεις και οι εκθεσιακοί χώροι, με μόνιμη και περιοδικές εκθέσεις χαρτών, φιλοξενούνται στο Αρχοντικό Λασσάνη - Τύπος

Αρχοντικό Λασσάνη

Το αποκατεστημένο Αρχοντικό Λασσάνη, το "Σπίτι του Λασσάνη" [4] στην ομώνυμη πλατεία, σε μικρή απόσταση από το Ρολόι [1], το Δημαρχείο [2] και την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη - Κτήριο

Δούναβης

Η έκθεση χαρτών Δούναβης: Το μέγα όριο στην ιστορία των χαρτών (η αποτύπωση του 1789, από το Βελιγράδι στη Μαύρη Θάλασσα) ήταν μια σημαντική έκθεση (11/10/2010-16/1/2011 και μακροχρόνια συνέχεια), με βάση τον σχετικό αυστριακό χάρτη των Ignaz Lauterer και Siegfried Tauferer, από τη συλλογή της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (η συντήρηση οφείλεται στη δωρεά της Οικ. Λαμπρέτσα - Σιδέρη)

Συναφής της έκθεσης αυτής ήταν η έκθεση/ εκδήλωση Επί χάρτου: Δυτικομακεδόνες και Κοζανίτες στην Κεντρική Ευρώπη - Ουγγαρία στο πλαίσιο της Χαρτογραφικής Εβδομάδας Κοζάνης 9-13/10/2012

Αποκατάσταση σπάνιου χάρτη του Α. Γαζή

Το 2008 αποκαταστάθηκε και συντηρήθηκε από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με απόφαση της Δ/ντριας του ΜΒΠ Δρ. Αναστασίας Τούρτα, ως δωρεά προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, ο σπάνιος παγκόσμιος χάρτης του Άνθιμου Γαζή (Βιέννη 1800). Η συντήρηση έγινε από ομάδα συντηρητών του ΜΒΠ με επικεφαλής τον Γιώργο Μπουδαλή - περισσότερα

Η βυζαντινολόγος Αναστασία Τούρτα (Δ/ντρια του ΜΒΠ της Θεσσαλονίκης) και ο συντηρητής Γιώργος Μπουδαλής (δεξιά), μπροστά από τον συντηρημένο χάρτη του Άνθιμου Γαζή και την εικόνα του πριν την αποκατάσταση

Ψηφιοποίηση πιστότητας της Χάρτας του Ρήγα

Τα δώδεκα φύλλα της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή (Βιέννη, 1796-1797) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης ψηφιοποιήθηκαν από την Colour Consulting Group της Θεσσαλονίκης, ως δωρεά, με τον υψηλής πιστότητας ψηφιοποιητή της CCG

Ψηφιοποίηση υψηλής πιστότητας της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή (αντίτυπα της Κοζάνης και του Καπεσόβου) στις εγκαταστάσεις της CCG στη Θεσσαλονίκη. Η Γιάννα Στεργιοπούλου της Βιβλιοθήκης Κοζάνης (μέσον) και Δήμος Γράνης της CCG (δεξιά) με τον εκπρόσωπο του Καπεσόβου και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ

Διαλέξεις - Επισκέψεις

Visitors from 27 April 2014

Website counter