Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Εργασία του μαθήματος

 

Χάρτης περιοχής της Ελλάδας

Η σύνταξη και παραγωγή ενός χάρτη, από τον σχεδιασμό και τη συλλογή δεδομένων στην παραγωγή του χάρτη και την τελική εκτύπωσή του, με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, εφαρμόζοντας όλα τα στάδια της χαρτογραφική διαδικασίας.

Η εργασία θα γίνει σε ομάδες των 2 ατόμων με βάση το πλάνο του μαθήματος.

 

Εκφώνηση της εργασίας του μαθήματος

Η εργασία του μαθήματος αφορά στη σχεδίαση, σύνταξη και παραγωγή ενός χάρτη κάποιας περιοχής της Ελλάδας σε κλίμακα 1:50000. Οι φυσικές διαστάσεις του χάρτη θα είναι 42 εκ. x 30 εκ. (Α3).

Περιγραφή της εργασίας του μαθήματος

Πίνακας για την καταγραφή των δεδομένων

Οδηγίες για τα επίπεδα πληροφορίας του χάρτη

Μέτρηση αποκλίσεων γεωαναφοράς

Οδηγίες για την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

ΝΕΟ Οδηγίες για την χρησιμοποίηση των φύλλων της ΓΥΣ

ΝΕΟ Οδηγίες για την τελική παράδοση της εργασίας

 

Ομάδες του μαθήματος - Περιοχές χαρτογράφησης

Ο κατάλογος με τις ομάδες των φοιτητών και την περιοχή που θα απεικονίσει κάθε ομάδα σε χάρτη βρίσκεται εδώ.

Για να δείτε την περιοχή μελέτης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε kml μορφή ή να δείτε την περιοχή στο google maps.

Τα πλαίσια των περιοχών σε διανυσματική μορφή: shp σε TM24_WGS84, shp σε UTM_ED50 Zone 34 , shp σε UTM_ED50 Zone 35

Τα πλαίσια των περιοχών σε διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα του χάρτη (μετά την διόρθωση του προβολικού): shp σε TM24_WGS84 (σωστό)

 

Πηγές αναζήτησης δεδομένων

Ο κατάλογος με πηγές αναζήτησης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε και για την εργασία σας θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Κάνναβος

Ο γεωγραφικός κάνναβος που αντιστοιχεί στα φύλλα της ΓΥΣ κλίμακας 1:50000.

 

Χάρτες

Χάρτες σε ψηφιδωτή μορφή (raster): έγχρωμοι [1], ασπρόμαυροι [2], [3]

 

Δεδομένα από ΕΓΣΑ87 σε ΤΜ24_WGS84

Διανυσματικά αρχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ.: [1]

Ρυθμίσεις για αλλαγή προβολικού συστήματος: [1]

 

Ανάγλυφο

Αρχεία dem σε ψηφιδωτή μορφή (raster) ανά μία μοίρα από USGS: downloaded dem files

 

Οδηγίες για QGIS (έκδοση 2.14)

Οδηγίες Εγκατάστασης

Δημιουργία καννάβου με γραμμές και με σημεία

Εισαγωγή Υπηρεσίας Χαρτών Ιστού (wms)

Εισαγωγή του OpenStreetMap (plug-in)

Γεωαναφορά χαρτών

Μετασχηματισμός σε άλλο σύστημα αναφοράς

Επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων

Δημιουργία Αναγλύφου

Δημιουργία Layout