Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Εργασία του μαθήματος

 

Χάρτης περιοχής της Ελλάδας

Η σύνταξη και παραγωγή ενός χάρτη, από τον σχεδιασμό και τη συλλογή δεδομένων στην παραγωγή του χάρτη και την τελική εκτύπωσή του, με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών, εφαρμόζοντας όλα τα στάδια της χαρτογραφική διαδικασίας.

Η εργασία θα γίνει σε ομάδες των 2 ατόμων με βάση το πλάνο του μαθήματος.

 

Εκφώνηση της εργασίας του μαθήματος

Η εργασία του μαθήματος αφορά στη σχεδίαση, σύνταξη και παραγωγή ενός χάρτη κάποιας περιοχής της Ελλάδας σε κλίμακα 1:50000. Οι φυσικές διαστάσεις του χάρτη θα είναι 42 εκ. x 30 εκ. (Α3).

 

Πηγές αναζήτησης δεδομένων

Ο κατάλογος με πηγές αναζήτησης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε και για την εργασία σας θα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Κάνναβος

Ο γεωγραφικός κάνναβος που αντιστοιχεί στα φύλλα της ΓΥΣ κλίμακας 1:50000.

 

Χάρτες

Χάρτες σε ψηφιδωτή μορφή (raster): έγχρωμοι [1], ασπρόμαυροι [2], [3]

 

Ανάγλυφο

Αρχεία dem σε ψηφιδωτή μορφή (raster) ανά μία μοίρα από USGS: downloaded dem files

 

Οδηγίες για QGIS

Οδηγίες Εγκατάστασης

Δημιουργία καννάβου

Εισαγωγή Υπηρεσίας Χαρτών Ιστού (wms)

Εισαγωγή του OpenStreetMap (plug-in)

Γεωαναφορά χαρτών

Μετασχηματισμός σε άλλο σύστημα αναφοράς

Επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων

Δημιουργία Αναγλύφου

Δημιουργία Layout