Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Χαρτογραφική αντίληψη. Βασικές αρχές της χαρτογραφικής διαδικασίας. Βαθμός αξιοπιστίας και λεπτομέρειας του χάρτη και κλίμακα. Είδος χάρτη και σκοπός κατασκευής. Χάρτες για ειδικούς και για το ευρύ κοινό. Εσωτερική και εξωτερική αναγνώριση του χάρτη. Δομή του χάρτη. Πρωτογενείς και παράγωγοι χάρτες. Συλλογή δεδομένων. Τύπος και προέλευση δεδομένων. Γεωαναφορά χαρτών. Αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων. Χαρτογραφικές προβολές. Αναγωγές και μετασχηματισμοί δεδομένων. Χαρτογραφική σχεδίαση. Ανάγλυφο. Θεματικό περιεχόμενο του χάρτη. Τυποποίηση της σύνθεσης. Αισθητική απόδοση του χάρτη. Χρώμα και χρωματικές επιλογές. Τοπωνύμια, κανόνες γραφισμού. Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά χαρτογραφικής σύνθεσης. Χαρτογραφική παραγωγή. Σύνθεση φύλλου και γραφική αναπαράσταση συμβολισμού. Πολύφυλλοι χάρτες. Τεχνικές εκτύπωσης του χάρτη. Τεχνολογία αναπαραγωγής του χάρτη. Δίπλωμα χάρτη. Ενημερώσεις και αναθεωρήσεις.

 

Μαθησιακοί στόχοι

- Κατανόηση των βασικών αρχών της χαρτογραφίας και της χαρτογραφικής διαδικασίας.

- Ανάλυση των βημάτων και διερεύνηση των μεθόδων και των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη και την παραγωγή ενός χάρτη σε έντυπη μορφή.

- Εφαρμογή της χαρτογραφικής διαδικασίας στη σύνταξη και παραγωγή ενός χαρτογραφικού προϊόντος, από τον σχεδιασμό και τη συλλογή δεδομένων στην παραγωγή του χάρτη και την τελική εκτύπωσή του, με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών.