Αρχική Σελίδα-Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Διαλέξεις-Σημειώσεις

Εργασία

 

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη


Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

 

Αναπλήρωση μαθήματος - Διόρθωση

Λόγω των φοιτητικών εκλογών στις 18/5, η αναπλήρωση του μαθήματος που χάθηκε την Δευτέρα 2/5 λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς θα γίνει τελικά την Τετάρτη 25/5, 9:00-12:00 στο Topolab. .

Ανάρτηση: 10/5/2022

 

Αναπλήρωση μαθήματος

Το μάθημα στη «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» που χάθηκε την Δευτέρα 2/5 λόγω της μεταφοράς της Πρωτομαγιάς θα γίνει την Τετάρτη 18/5, 9:00-12:00 στο Topolab. Το μάθημα της Δευτέρας 16/5 θα γίνει κανονικά.

Ανάρτηση: 9/5/2022

 

Παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

Το δεύτερο στάδιο της εργασίας που αφορά στην αναγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο QGIS, θα παραδοθεί μέχρι την Τετάρτη 11/5/2022 Παρασκευή 13/5/2022, μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα.

Κατά το στάδιο αυτό θα παραδοθούν:

α) τα διανυσματικά δεδομένα στην τελική τους μορφή (γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα του χάρτη, αρχεία shapefiles ή gpkg) και το ανάγλυφο του χάρτη (με δυο τρόπους παραγωγής),

β) το αρχείο του QGIS με όλα τα επίπεδα πληροφορίας στην τελική τους μορφή, και

γ) τον πίνακα καταγραφής των δεδομένων, που είχατε δημιουργήσει στην αρχή, ο οποίος θα είναι ενημερωμένος με βάση τα τελικά επίπεδα πληροφορίας που χρησιμοποιήσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας.

Ενημέρωση: 9/5/2022

 

Χαρτογραφική σκίαση αναγλύφου

Μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για την χαρτογραφική απεικόνιση της σκίασης αναγλύφου, με επιμέρους θέματα: Τεχνικές, Σχεδίαση, Λογισμικό, Ανάλυση, Χρώματα, Παραδείγματα, Χαρτογράφοι, Ιστορία, Βιβλιογραφία. Την επιμέλεια της σελίδας έχουν οι Ελβετοί χαρτογράφοι B. Jenny και S. Raeber

Ανάρτηση: 8/5/2021

 

16ο Διεθνές Συνέδριο για την Χαρτογραφική Κληρονομιά, Κλουζ-Ναποκα,
22-24 Σεπτεμβρίου 2022

Το 16ο Διεθνές Συνέδριο Digital Approaches to Cartographic Heritage της International Cartographic Association (ΙCA) οργανώνεται κάθε χρόνο (από το 2006) από την Επιτροπή της ICA για την Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα (ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital) και το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Εφέτος, θα διεξαχθεί στην Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας, 22-24 Σεπτεμβρίου 2022 σε συνεργασία με την Σχολή Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Babeş–Bolyai.
Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Ανάρτηση: 12/4/2021

 

Παράδοση του 1ου σταδίου της εργασίας

Το πρώτο στάδιο της εργασίας που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, τη δημιουργία καννάβου και τη γεωαναφορά των χαρτών θα γίνει σε 3 μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί μέχρι τις 22/3/2022 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει το πίνακα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων και την εξωτερική αναγνώριση των φύλλων χάρτη της ΓΥΣ που χρησιμοποιείκάθε ομάδα

Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 28/3/2022 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει τον κάνναβο που θα χρησιμοποιηθεί για την γεωαναφορά.

Το τρίτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 4/4/2022 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει τα αρχεία που προκύπτουν από την γεωαναφορά των χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλάνο του μαθήματος και την αναλυτική εκφώνηση της εργασίας.

Ανάρτηση: 20/3/2022

 

Διαλέξεις και Εργασία του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασίας, που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Η εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα, έχει ενδιάμεσα στάδια παράδοσης και ελέγχου και ισχύει μόνο για το έτος στο οποίο γίνεται.

Ανάρτηση: 27/2/2022

 

Παρακολούθηση του μαθήματος

H διδασκαλία (προφορική παράδοση) του μαθήματος στηρίζεται σε οπτικοποιημένο υλικό και διαδραστική διαδικασία. H συστηματική παρακολούθησή του στην αίθουσα διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη.

Το επιπλέον διδακτικό υλικό που παρέχεται στο μάθημα, π.χ. οι διαφάνειες των παραδόσεων και το βοηθητικό υλικό μελέτης, που διατίθενται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, δεν υποκαθιστούν την προφορική παράδοση.

Ανάρτηση: 27/2/2022

 

Βιβλίο

Μέρος του διδακτικού υλικού του μαθήματος, στηρίζεται στο βιβλίο: Ε. Λιβιεράτος 1989, Γενική Χαρτογραφία και Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, το οποίο έχει διανεμηθεί στο 4ο εξάμηνο μέσω του συστήματος "Εύδοξος"

Ανάρτηση: 27/2/2022