[ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]

Παράγωγο του προγράμματος της συνεργασίας του ΑΠΘ με το Δήμο Κοζάνης και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (2008-2010), για την Οργάνωση και Ανάδειξη της Δημοτικής Χαρτοθήκης Κοζάνης είναι η έκδοση μιας σειράς (15) δίφυλλων εντύπων υποστηρικτικών διαφόρων εκδηλώσεων, όπως εκθέσεων χαρτών, διαλέξεων, παρουσιάσεων βιβλίων, σεμιναρίων, σχετιζόμενων κυρίως με την ιστορία της χαρτογραφίας και των χαρτών

Βραβεύσεις

Το 2008 και 2010 τιμήθηκαν, από τους Δημάρχους Πάρι Κουκουλόπουλο και Λάζαρο Μαλούτα, για τη συμβολή τους στη Ελληνική και Αγιορειτική Χαρτογραφία, η Αικατερίνη Κουμαριανού (14 Δεκεμβρίου 2008)

ο πρέσβης Χρήστος Ζαχαράκης (14 Μαρτίου 2010)

και ο π. Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης (21 Μαρτίου 2010)

Ανάκτηση

Τα "δίφυλλα" του καταλόγου διατίθενται για δωρεάν ανάκτηση, από το διαδίκτυο σε έγχρωμα αρχεία pdf

Κυριακές στη Χαρτοθήκη 1 | 2 | 3

Συζητήσεις με εκπαιδευτικούς

Τα παιδιά χαρτογραφούν την πόλη τους

Παρουσιάσεις βιβλίων 1 | 2

 

info

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης / Χαρτοθήκη

Αρχοντικό Λασσάνη

 

Περισσότερα

 

Βιβλιοθήκη+ Ανάπτυξη

Τα δίφυλλα

Τα 15 συνοδευτικά έντυπα, υποστηρικτικά πολιτιστικών - μορφωτικών εκδηλώσεων, με χαρτογραφικό περιεχόμενο, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας Δήμου Κοζάνης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και ΑΠΘ (2008-2010):

Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή (1796-1797) | info

Ο παγκόσμιος χάρτης (Άτλας) του Άνθιμου Γαζή (1800) | info

Η συντήρηση-αποκατάσταση του παγκόσμιου χάρτη του Άνθιμου Γαζή

Ο χάρτης της Ελλάδας (Πίναξ) του Άνθιμου Γαζή (1800)

Τα γεωγραφικά βιβλία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού | info

Ο παγκόσμιος Άτλας του Franz Anton Schraembl (1786-1800) | info

Δούναβης, το μεγάλο σύνορο στην ιστορία των χαρτών: ο χάρτης Navigationskarte der Donau από το Βελιγράδι στη Μαύρη Θάλασσα (1789) | info

Η Κοζάνη στους χάρτες στα τέλη του 19ου - αρχές του 20ού αιώνα

Η Κοζάνη στο πρόγραμμα της "χαρτογραφίας της προσφυγιάς" της Κοινωνίας των Εθνών (1924)

Γελοιογραφικοί χάρτες του Κόσμου και της Ιστορίας | info

Η Κρήτη ταξιδεύει με χάρτες στη Δυτική Μακεδονία | info

Το Άγιον Όρος στους χάρτες των αιώνων | info

Ένας νέος χάρτης της Κοζάνης για πολλαπλές χρήσεις και εφαρμογές | info

Οι χάρτες στα όνειρα των παιδιών, δίφυλλο | info

Χάρτες στην ποίηση | info