Βιέννη, 23/2/2010. Μπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.

Ο κοζανίτης Θεοφάνης Πάμπας εξηγεί τα της παρουσίας και δράσης

των Δυτικομακεδόνων και άλλων Ελλήνων στην πρωτεύουσα των Αψβούργων.

Μέσον: Θεοφάνης Πάμπας με τον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα.

Δεξιά: Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Αριστερά: Ευάγγελος Λιβιεράτος, Καθηγητής ΑΠΘ.