Οι παρουσιαστές του βιβλίου (από αριστερά): Μύρων Μυρίδης, καθηγ. ΑΠΘ, Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, δ/τρια ερευνών ΕΙΕ, Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσιου, πρ. Φίλων Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, καθηγ. Αικατερίνη Κουμαριανού, Γιώργος Τόλιας, δ/ντής ερευνών ΕΙΕ.

  
 

 

Τιμητική αναγνώριση

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου της Ιστορίας της Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου 1420-1800 ο Δήμαρχος Κοζάνης Πάρις Κουκουλόπουλος τίμησε την Αικατερίνη Κουμαριανού για το έργο και τη συμβολή της στη μελέτη της ιστορίας του νεοελληνικού Διαφωτισμού και της ελληνικής ιστορικής χαρτογραφίας.