Ενημέρωση εκπαιδευτικών

Η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών της Α-βάθμιας και Β-βάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης κατά την ενημέρωσή τους, την 29η Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την έκθεση χαρτών.

 

Το πρόγραμμα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών οργανώθηκε από την επιστημονική ομάδα του ΑΠΘ και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα και αποδοτικότερα η επίσκεψη των μαθητών στην έκθεση.