Ίδρυση | Κτήριο

Αρχοντικό Λασσάνη

Από τη Γεωγραφία του Μελετίου, έκδοση Βενετίας, 1716.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Δωρεές | Βραβεύσεις

Μόνιμη έκθεση

Η Κοζάνη στον Κόσμο των Χαρτών

 

 

 

Δωρεές

Ο θεσμός της Δωρεάς - Χορηγίας υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός πολιτιστικού θεσμού και χαρακτηρίζει μια κοινωνία

Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνισμού παλαιοτέρων εποχών αποτελεί σήμερα ένα ευγενές ζητούμενο

Φυσικά πρόσωπα, φορείς και ο ιδιωτικός τομέας έχουν ενισχύσει, με διάφορους τρόπους τη Χαρτοθήκη Κοζάνης και το έργο της, άμεσα ή διαμέσου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης: