Ο εξωτερικός χώρος της Οικίας Λασσάνη, μετά την αποκατάστασή του από το Δήμο Κοζάνης, με βάση τα σχέδια του αρχιτέκτονα Γιώργου Σαμαρνιώτη.