ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική Σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Διαφάνεις μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Η πρώτη αεροφωτογράφηση 1858

Η πρώτη φωτογράφηση από αέρα έγινε τα μέσα του 19ου αιώνα (1858) από αερόστατο πάνω από το Παρίσι, από τον διάσημο φωτογράφο Gaspard-Félix Tournachon περισσότερο γνωστό ως Nadar

Λιθογραφία του Honoré Daumier (1863) με τίτλο o Nadar ανεβάζει τη Φωτογραφία στο ύψος της Τέχνης

Η περιστρεφόμενη εικόνα προέρχεται από σειρά αυτοφωτογραφιών του Nadar (1865). Αnimation του 2010