ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Ανακοινώσεις

Διαφάνεις μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Διδακτικό υλικό για μελέτη

Δίνονται δεσμοί (υπογραμμισμένοι) για περαιτέρω μελέτη σε θέματα που διδάσκονται στο μάθημα

1. Τίτλοι ατομικών θεμάτων ανάρτηση 00/00/16

2. Μερικά στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα του ΑΤΜ ανάρτηση 3/10/16

3. Σχετικά με το τοπογραφικό Σώμα των "Βηματιστών" στο στράτευμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Bematists (καθ. Γ. Τζιφόπουλος) ανάρτηση 10/10/16

4. Σχετικά με την "Ελληνική περίοδο" του γράφειν την γην (αποτύπωση-απεικόνιση): The Greeks ανάρτηση 11/10/16

5. Για περισσότερα σχετικά με τη "Γεωγραφία" του Πτομεμαίου βλ. τη διδακτορική διατριβή της Αγγελικής Τσορλίνη, στις σελ. 33-41, 42-46 και ιδιαίτερα στις σελ. 47-86 ανάρτηση 17/10/16

6. Σχετικά με τη "Γεωγραφία" του Πτολεμαίου, βλ. στις ιστοσελίδες: Ptolemy και Ptolemy+ ανάρτηση 17/10/16

7. Σχετικά με τους χάρτες του Νεοελληνικού διαφωτισμού, βλ. την ιστοσελίδα: Cartographic Enlightenment ανάρτηση 31/11/16

8. Σχετικά με τη "Χάρτα" του Ρήγα Βελεστινλή, βλ. το ειδικό τεύχος του περιοδικού e-Perimetronκαι τη διδακτορική διατριβή της Μαρίας Παζαρλή ανάρτηση 31/11/16

9. Σχετικά με τον παγκόσμιο χάρτη του Χρύσανθου Νοταρά και του προτύπου του, βλ.εδώ ανάρτηση 31/11/16

10. Σχετικά με τη "Χάρτα" του Ρήγα, βλ. δίφυλλο ανάρτηση 31/11/16

11. Σχετικά με τον Άτλαντα ή χάρτη της υδρογείου του Άνθιμου Γαζή, βλ. δίφυλλοανάρτηση 31/11/16

12. Σχετικά με τη συντήρηση του χάρτη της υδρογείου του Άνθιμου Γαζή, βλ. δίφυλλοανάρτηση 31/11/16

13. Σχετικά με τον χάρτη της Ελλάδος του Άνθιμου Γαζή, βλ. δίφυλλο ανάρτηση 31/11/16

14. Σχετικά με τις χαρτογραφήσεις της Ελλάδας το β΄μισό του 19ου αι. ανάρτηση 7/11/16

15. Τοπογραφικές σπουδές από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. ανάρτηση 7/11/16