ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική Σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Ανακοινώσεις

Διαφάνεις μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco)

Ο πίνακας του μεγάλου ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco) με τίτλο Άποψη και χάρτης του Τολέδο (περ. 1610) είναι από τους πρώτους που εμφανίζεται τοπογραφικό σχέδιο (χάρτης) μιας πόλης (Τολέδο). Και μάλιστα με εμβληματικό τρόπο, εφόσον φαίνεται να κρατάει το σχέδιο ο γιός του ζωγράφου. Αυτό δείχνει και τη διαχρονική σπουδαιότητα των τοπογραφικών σχεδίων και χαρτών στην ιστορία του Πολιτισμού