ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Ανακοινώσεις

Διαφάνειες μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Διαφάνειες μαθημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαφάνειες των μαθημάτων είναι βοηθητικό υλικό, αποκλειστικά για τους φοιτητές που παρακολουθούν και δεν υποκαθιστούν την προφορική παράδοση και τα βιβλία. Αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διδάσκοντα και οποιαδήποτε άλλη χρήση τους είναι παράνομη

[ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαφάνειες κάθε μαθήματος είναι αναρτημένες εδώ, μετά το μάθημα, από Δευτέρα (ή Τρίτη) έως Κυριακή ]

Προσοχή: για να δείτε τις διαφάνειες των μαθημάτων, θα κατεβάστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας (δεξί κλικ στον σύνδεσμο - Save link as). Τα αρχεία που θα σώσετε είναι μορφής video (.mp4) και μπορείτε να τα ανοίξετε στον υπολογιστή σας με οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.

Διαφάνειες 09: α, β, γ, δ, ε [ανάρτηση 10/1/2021 - διαθέσιμο μέχρι 17/1/2021]

Διαφάνειες 08 [ανάρτηση 8/12/2020 - διαθέσιμο μέχρι 14/12/2020]

Διαφάνειες 07 [ανάρτηση 2/12/2020 - διαθέσιμο μέχρι 7/12/2020]

Διαφάνειες 06 [ανάρτηση 24/11/2020 - διαθέσιμο μέχρι 29/11/2020]

Διαφάνειες 05 [ανάρτηση 9/11/2020 - διαθέσιμο μέχρι 16/11/2020]

Διαφάνειες 04 [ανάρτηση 2/11/2020 - διαθέσιμο μέχρι 8/11/2020]

Διαφάνειες 03 [ανάρτηση 19/10/2020 - διαθέσιμο μέχρι 26/10/2020]

Διαφάνειες 02 [ανάρτηση 12/10/2020 - διαθέσιμο μέχρι 23/10/2020]

Διαφάνειες 01 [ανάρτηση 5/10/2020 - διαθέσιμο μέχρι 23/10/2020]