ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Ανακοινώσεις

Διαφάνεις μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σελίδες παρέχουν πληροφορίες, ειδήσεις και ανακοινώσεις για το μάθημα. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα. Για το μάθημα αυτό, Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος

Ανακοίνωση 1 - Ανάρτηση 03/11/2017

Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν εργασία ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου να αποστείλουν e-mail στις κ. Κουσουλάκου και Μπούτουρα για να τους δοθεί θέμα εργασίας μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017.