Κατάλογος Ζαχαράκι των Έντυπων Χαρτών της Ελλάδος, 1477-1800 


 

Ο Κατάλογος των έντυπων χαρτών της Ελλάδος του πρέσβη Χρήστου Γ. Ζαχαράκι είναι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα κατάλογος που καταγράφει τους χάρτες του ελλαδικού χώρου που τυπώθηκαν από το 1477 μέχρι το 1800. Εκδόθηκε για πρώτη φρά στη Λευκωσία από το το Ίδρυμα Λεβέντη το 1982 (467 σελ.) περιλαμβάνοντας 2173 καταγραφές χαρτών και επανεκδόθηκε στην Αθήνα το 1992 αναθεωρημένος, με 2538 καταγραφές, από το Ίδρυμα Σαμούρκα (483 σελ.), ISBN 960-220-193-2). Το έργο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 1984.

 

ΝΕΟ Η τρίτη έκδοση του Καταλόγου ήδη εκδόθηκε, από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, με περίπου 3500 καταγραφές.

 

     

 

Οι χάρτες της

Συλλογής Σαμούρκα είναι αριθμημένοι σύμφωνα με τον Κατάλογο Ζαχαράκι.

ΝΕΟ Τρίτη Έκδοση, 2009

[ Πρόλογος / Εισαγωγή ]

Επαφή: askout<at>otenet.gr

 

 Χαρτογραφία στην Πολιτιστική Κληρονομιά | Αγγλικά