Έξοδος
 

 

 

 Αγγλικά

Χάρτες της Ελλάδος του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα

 

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) ιδιοκτήτη μιας συλλογής με περισσότερους από 2000 χάρτες αυτής της περιόδου και μιας σειράς συναφών αρχείων σημαντικών προσωπικοτήτων της πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής ιστορίας του τόπου. Η συνεργασία αφορά στη ψηφιακή τεκμηρίωση και των μεμονωμένων χαρτών και των σειρών χαρτών που απεικονίζουν την Ελλάδα κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η συλλογή του ΕΛΙΑ είναι αντικείμενο συστηματικής έρευνας και η βάση για συναφείς με το αντικείμενο εκθέσεις χαρτών και εκδόσεις με χαρτογραφικό περιεχόμενο.
 

  ΕΛΙΑ Συλλογή χαρτών  |Επικοινωνία
 


Προγράμματα σε εξέλιξη: Ο Αυστριακός Generalkarte Η Ελληνική χαρτογράφηση της Μικράς Ασίας l Κωνσταντίνος Νίδερ