ΑΠΘ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Πολυτεχνική Σχολή | Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών| Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

boutoura<at>auth.gr

ΑΠΘ Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης

ΑΠΘ Ομάδα Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

ΑΠΘ Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

ΑΠΘ Τμήμα ΑΤΜ

Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας

ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage

Map & Geoinformation Curators Group

e-Perimetron

AΡXH | CV | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΩΝ |ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

CV

 

Θέση

Καθηγήτρια της Θεματικής και Αυτοματοποιημένης Χαρτογραφίας (1999), στον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Μέλος του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης

Επιστημονικές δραστηριότητες

Πρόεδρος της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (2016)

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ (AUTH CartoGeoLab)

Μέλος της Επιτροπής για την Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης - ICA (2015-)

Γραμματέας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (2012-2016)

Mέλος της Ομάδας Υποστήριξης της Επιτροπής για την Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα της Διεθνούς Χαρτογραφικής Ένωσης - ICA (2006-)

Μέλος της Ομάδας Χαρτογραφικής Κληρονομιάς στο ΤΑΤΜ - ΑΠΘ

Μέλος της διεθνούς ομάδας Map & Geoinformation Curators Group MAGIC

Σπουδές

Δρ Μηχ. (1986) του ΤΑΤΜ - ΑΠΘ με τη διατριβή "Αυτοματοποιημένος Εθνικός Βασικός Χάρτης 1:5000 - 1:10000. Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές"

Aπόφοιτος του ΤΑΤΜ - ΑΠΘ (1981). Θέμα Διπλωματικής Εργασίας στη Χαρτογραφία "Θεματικός Άτλας του Αιγαίου"

Fellowships

Μεταπτυχιακή υπότροφος του ΙΚΥ και του Ιδρύματος Ωνάση (1982-1984)

Σταδιοδρομία

Aκαδημαϊκή: Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ (2016). Υπεύθυνος στο πρόγραμμα Erasmus+ (2014-). Διευθύντρια του Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ (2011-2012). Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του Πανεπιστημίου IUAV της Βενετίας (2009). Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1995). Επίκουρος Καθηγήτρια (1991). Λέκτορας (1988). Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γεωδαισίας, Τοπογραφίας και Μεταλλευτικής Γεωφυσικής στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Μπολώνια (1987)

Επαγγελματική: Επισκέπτης μηχανικός στο Γραφείο Χαρτογραφίας της Περιφέρειας Emilia - Romagna, Μπολώνια, Iταλία (1987). Μηχανικός Σύνταξης και Παραγωγής Χαρτών στη Διεύθυνση Χαρτογραφήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημίσιων Έργων, Αθήνα (1984-1988). Ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός (1981-1984)