Χώροι ισογείου

[ Διαλέξεις, σεμινάρια ]

 

Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες

με δίκτυο video / audio

ταυτόχρονης μετάδοσης εικόνας και ήχου σε όλες τις αίθουσες

του ισογείουΧώρος ισογείου 1

 

Χώρος ισογείου 2

 

Χώρος ισογείου 2