Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις ΝΕΟ

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Βοηθητικό υλικό

Εργασίες του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Εργασίες του μαθήματος

 

Ομάδες φοιτητών

Οι εργασίες του μαθήματος γίνονται σε ομάδες, όπως έχουν δηλωθεί στο μάθημα.

 

Εργασία 1η:

Πληθυσμιακές κατανομές και πληθυσμιακή εξέλιξη

Εκφώνηση εργασίας

Ορισμοί, τύποι, διευκρινίσεις

Απεικόνιση φαινομένων σε θεματικούς χάρτες

Θεματικοί χάρτες στο Indiemapper

Θεματικοί χάρτες στο QGIS

Μετρήσεις κατανομών και συχνοτήτων - Πληθυσμιακή εξέλιξη

 

Δεδομένα

Υψόμετρα Οικισμών

Έκταση καποδιστριακών δήμων

Kαποδιστριακοί δήμοι σε WGS84 (να χρησιμοποιηθεί μόνο αν οι χάρτες γίνουν στο Indiemapper)

Διοικητική διαίρεση Ελλάδας

 

Εργασία 2η:

Πληθυσμιακοί δείκτες και σύνθεση του πληθυσμού

Εκφώνηση εργασίας

Ορισμοί, τύποι, διευκρινίσεις

Τριγωνικό Διάγραμμα

Παράδοση 2ης εργασίας

 

Εργασία 3η:

Αστικότητα - Αστική Γεωγραφία

Εκφώνηση εργασίας

Πραγματικός Πληθυσμός, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή 2011

Παράδοση 3ης εργασίας

 

Τελική Παράδοση Εργασιών