Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις ΝΕΟ

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Βοηθητικό υλικό

Εργασίες του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Αντικείμενο και εξέλιξη της Γεωγραφικής Επιστήμης. Οι έννοιες του τόπου και του χώρου στη Γεωγραφία. Πληθυσμιακή Γεωγραφία και Δημογραφία. Πληθυσμιακά δεδομένα. Προβλήματα και είδη πληθυσμιακών δεδομένων. Πληθυσμιακές κατανομές και πυκνότητες. Παράγοντες που επηρεάζουν τις πληθυσμιακές κατανομές. Πληθυσμιακοί δείκτες και σύνθεση πληθυσμού. Φυσική κίνηση πληθυσμού. Πληθυσμιακές μεταβολές. Πληθυσμιακές μετακινήσεις και μετανάστευση. Είδη μετακινήσεων. Μοντέλα μετακινήσεων και μεταναστευτική πολιτική. Επιπτώσεις. Αστικό Φαινόμενο και θεωρίες αστικοποίησης. Οικονομικές διαστάσεις του χώρου και μοντέλα χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δείκτες αστικότητας.

 

Μαθησιακοί στόχοι

- Κατανόηση των βασικών αρχών της επιστήμης της Γεωγραφίας και της Ανάλυσης του Χώρου.

- Αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων για την πληθυσμιακή ανάλυση των οικισμών μιας περιοχής.

- Μέθοδοι απεικόνισης και οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων της γεωγραφικής ανάλυσης σε διαγράμματα και χάρτες, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Ανάλυση και επεξήγηση των χαρτών και των αποτελεσμάτων.

 

Οργάνωση του μαθήματος

13 εβδομάδες μαθημάτων:

- Διδασκαλία θεωρίας και βασικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο της Γεωγραφίας και της Ανάλυσης του Χώρου.

- Εφαρμογή μεθόδων γεωγραφικής ανάλυσης και υπολογισμός πληθυσμιακών δεικτών για την μελέτη του πληθυσμού μια περιοχής και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε χάρτες επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο οπτικοποίησης με βάση το τύπο των πληθυσμιακών δεδομένων. Εργαστηριακές ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου από τους φοιτητές.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την διδασκαλία του μαθήματος, έτσι ώστε οι φοιτητές να εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που διδάσκονται.