Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις ΝΕΟ

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Βοηθητικό υλικό

Εργασίες του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Εργασίες του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει και την εκπόνηση εργασιών που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.
Οι εργασίες θα είναι ομαδικές, υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα και ισχύουν μόνο για το έτος στο οποίο γίνονται.

Εξαίρεση μόνο για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020
Οι φοιτητές, που έχουν περάσει την εργασία της Γεωγραφίας και Ανάλυσης του Χώρου σε προηγούμενο εξάμηνο και έχει κρατηθεί ο βαθμός της από την προηγούμενη διδάσκουσα, μπορούν σε συνεννόηση με τη νέα διδάσκουσα του μαθήματος και μόνο γι΄ αυτό το εξάμηνο, να κρατήσουν το βαθμό της εργασίας τους και να πάρουν μέρος μόνο στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Ο βαθμός της εργασίας τους θα προστεθεί στο βαθμό των τελικών εξετάσεων αναλογικά, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.