Αρχική Σελίδα-Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Περιγραφή

Σχεδιάγραμμα

Σημειώσεις Βοηθητικό υλικό

Εργασίες

 

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδασελ

 

Αναβολή μαθήματος Δευτέρας 6/12/2021

Το μάθημα "Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου" δεν θα γίνει τη Δευτέρα 6/12/2021. Θα αναπληρωθεί στα επόμενα μαθήματα και θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο μήνυμα. Το μάθημα της Τρίτης 7/12/2021 θα γίνει κανονικά.

 

Παράδοση 2ης εργασίας

Η παράδοση της 2ης εργασίας, θα γίνει την Τρίτη 30/11, μέχρι τις 23.59. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας"

Τα αρχεία που θα αποσταλούν είναι:
- το αρχείο κειμένου με την γεωγραφική ανάλυση της περιοχή σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, σε μορφή .doc. ή .pdf,
- το αρχείο του excel με τους υπολογισμούς κάθε ερωτήματος της εργασίας σε διαφορετικό φύλλο εργασίας και
- οι 6 χάρτες στην σωστή τους διάσταση.

 

Διόρθωση 1ης εργασίας

Η διόρθωση της 1ης εργασίας θα γίνει την Τρίτη 23/11/2021, στο μάθημα. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να είναι παρούσες στην διόρθωση των εργασιών τους.

 

Παράδοση 1ης εργασίας

Η παράδοση της 1ης εργασίας, θα γίνει την Τρίτη 2/11, μέχρι τις 23.59, ηλεκτρονικά, μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας".

Θα παραδώσετε την εργασία σε μορφή .doc. ή .pdf και μαζί θα στείλετε και το αρχείο στο excel, όπου έχουν γίνει οι υπολογισμοί.

Προσοχή: Η εργασία θα υποβληθεί και από τα δύο μέλη κάθε ομάδας.

 

Διαλέξεις και Εργασίες του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασιών που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Οι εργασίες θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα και ισχύουν μόνο για το έτος στο οποίο γίνονται. Εργασίες που έχουν γίνει σε προηγούμενα εξάμηνα δεν ισχύουν.