Αρχική Σελίδα-Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Περιγραφή

Σχεδιάγραμμα

Σημειώσεις Βοηθητικό υλικό

Εργασίες

 

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδασελ

 

Γραπτή εξέταση του μαθήματος - Ιανουάριος 2022

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει δια ζώσης σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όσοι φοιτητές παρέδωσαν και τις 3 εργασίες του μαθήματος.

Ο προβιβάσιμος βαθμός των εργασιών του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο για την παρούσα εξεταστική και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης και τον συνολικό βαθμό των εργασιών με βασική προϋπόθεση τόσο η γραπτή εξέταση όσο και οι εργασίες του μαθήματος, να έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

 

Τελική παράδοση των εργασιών

Η τελική παράδοση των εργασιών θα γίνει την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας".

Παραδίδετε σε ηλεκτρονική μορφή ένα αρχείο σε μορφή word ή pdf που θα περιλαμβάνει τις 3 εργασίες και τις αναλύσεις τους με τους πίνακες, τα διαγράμματα και τους χάρτες που έγιναν σε κάθε περίπτωση στο σωστό μέγεθος. Η βαθμολογία της συνολικής εργασίας σας θα βασιστεί σε αυτό το τελικό αρχείο.

Σημείωση: όσοι δεν είχαν στείλει όλα τα αρχεία που έπρεπε να στείλουν κατά την αρχική παράδοση των εργασιών τους, να τα στείλουν μαζί με το τελικό αρχείο pdf σε ένα συμπιεσμένο φάκελο.

 

Διόρθωση 3ης εργασία

Η διόρθωση της τρίτης εργασίας θα γίνει την Δευτέρα 17/1/2021, 15.00-18.00 και την Τρίτη 18/1/2021, 12.30-16.00, στην αίθουσα διδασκαλίας, για κάθε ομάδα ξεχωριστά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
Η διόρθωση της 3ης εργασίας είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες και όλους τους φοιτητές κάθε ομάδας και αφορά τους φοιτητές που έχουν παραδώσει και τις 3 εργασίες του μαθήματος.

 

Αναπλήρωση ωρών

Η αναπλήρωση των ωρών που χάθηκαν στις 26/10 και 6/12, θα αναπληρωθούν την Δευτέρα 17/1, 15.00-18.00 και την Τρίτη 18/1, 12.00-16.00 με την επέκταση της κανονικής διάρκειας του μαθήματος. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει και η τελική διόρθωση των εργασιών των φοιτητών, ανά ομάδα.

 

Παράδοση 3ης εργασίας

Η παράδοση της 3ης εργασίας θα γίνει ηλεκτρονικά την Παρασκευή 7/1/2022, μέχρι τις 23.59 μέσω e-learning ως "Kατάθεση εργασίας"

Τα αρχεία που θα αποσταλούν είναι:
- το αρχείο κειμένου με την γεωγραφική ανάλυση της περιοχή σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, σε μορφή .doc. ή .pdf,
- το αρχείο του excel με τους υπολογισμούς κάθε ερωτήματος της εργασίας σε διαφορετικό φύλλο εργασίας και
- οι 2 χάρτες στην σωστή τους διάσταση.

 

Διόρθωση 2ης εργασίας

Η διόρθωση της δεύτερης εργασίας θα γίνει την Δευτέρα 20/12/2021, 15.00-18.00, (1 ώρα αναπλήρωση) στο μάθημα. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να είναι παρούσες στην διόρθωση των εργασιών τους.

 

Αναβολή μαθήματος Δευτέρας 6/12/2021

Το μάθημα "Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου" δεν θα γίνει τη Δευτέρα 6/12/2021. Θα αναπληρωθεί στα επόμενα μαθήματα και θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο μήνυμα. Το μάθημα της Τρίτης 7/12/2021 θα γίνει κανονικά.

 

Παράδοση 2ης εργασίας

Η παράδοση της 2ης εργασίας, θα γίνει την Τρίτη 30/11, μέχρι τις 23.59. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας"

Τα αρχεία που θα αποσταλούν είναι:
- το αρχείο κειμένου με την γεωγραφική ανάλυση της περιοχή σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, σε μορφή .doc. ή .pdf,
- το αρχείο του excel με τους υπολογισμούς κάθε ερωτήματος της εργασίας σε διαφορετικό φύλλο εργασίας και
- οι 6 χάρτες στην σωστή τους διάσταση.

 

Διόρθωση 1ης εργασίας

Η διόρθωση της 1ης εργασίας θα γίνει την Τρίτη 23/11/2021, στο μάθημα. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να είναι παρούσες στην διόρθωση των εργασιών τους.

 

Παράδοση 1ης εργασίας

Η παράδοση της 1ης εργασίας, θα γίνει την Τρίτη 2/11, μέχρι τις 23.59, ηλεκτρονικά, μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας".

Θα παραδώσετε την εργασία σε μορφή .doc. ή .pdf και μαζί θα στείλετε και το αρχείο στο excel, όπου έχουν γίνει οι υπολογισμοί.

Προσοχή: Η εργασία θα υποβληθεί και από τα δύο μέλη κάθε ομάδας.

 

Διαλέξεις και Εργασίες του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασιών που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Οι εργασίες θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα και ισχύουν μόνο για το έτος στο οποίο γίνονται. Εργασίες που έχουν γίνει σε προηγούμενα εξάμηνα δεν ισχύουν.