Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Σημειώσεις - Βοηθητικό υλικό

Εργασίες του Μαθήματος

 

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης (6ος όροφος)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν θα αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Οδηγός Σπουδών ΤΑΤΜ

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Γραπτή εξέταση του μαθήματος - Σεπτέμβριος 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτώς μέσω του e-learning με την μέθοδο της "κατάθεσης εργασίας", σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι φοιτητές είχαν προβιβάσιμο βαθμό στις 3 εργασίες του μαθήματος κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.

Ο προβιβάσιμος βαθμός των εργασιών του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο για την παρούσα εξεταστική.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης και των εργασιών με βασική προϋπόθεση η γραπτή εξέταση να έχει προβιβάσιμο βαθμό.

 

Γραπτή εξέταση του μαθήματος - Ιανουάριος 2021

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτώς μέσω του e-learning με την μέθοδο της "κατάθεσης εργασίας", σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι φοιτητές είχαν προβιβάσιμο βαθμό στις 3 εργασίες του μαθήματος.

Ο προβιβάσιμος βαθμός των εργασιών του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο για την παρούσα εξεταστική και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης και των εργασιών με βασική προϋπόθεση η γραπτή εξέταση να έχει προβιβάσιμο βαθμό.

 

Τελική παράδοση των εργασιών

Η τελική παράδοση των εργασιών θα γίνει την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας".

Παραδίδετε σε ηλεκτρονική μορφή ένα αρχείο σε μορφή word ή pdf που θα περιλαμβάνει τις 3 εργασίες και τις αναλύσεις τους με τους πίνακες, τα διαγράμματα και τους χάρτες που έγιναν σε κάθε περίπτωση στο σωστό μέγεθος. Η βαθμολογία της συνολικής εργασίας σας θα βασιστεί σε αυτό το τελικό αρχείο.

 

Διόρθωση 3ης εργασία

Η διόρθωση της τρίτης εργασίας θα γίνει την Τρίτη 12/1/2021, 14.00-18.00 και την Πέμπτη 14/1/2021, 14.00-18.00, για κάθε ομάδα ξεχωριστά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
Η διόρθωση της 3ης εργασίας είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες και όλους τους φοιτητές κάθε ομάδας και θα γίνει μέσω της πλατφόρμας του zoom με ανοικτές κάμερες και μικρόφωνα.

 

Αναπλήρωση του μαθήματος της Τρίτης 22/12 και της Πέμπτης 24/12

Το μάθημα της Τρίτης 22/12 και της Πέμπτης 24/12 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 12/1 και την Πέμπτη 14/1, με την επέκταση της κανονικής διάρκειας του μαθήματος κατά 2 ώρες. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα γίνει και η τελική διόρθωση των εργασιών των φοιτητών, ανά ομάδα.

 

Παράδοση 3ης εργασίας

Η παράδοση της 3ης εργασίας θα γίνει την Τρίτη 22/12, μέχρι τις 14.00. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας"

Τα αρχεία που θα αποσταλούν είναι:
- το αρχείο κειμένου με την γεωγραφική ανάλυση της περιοχή σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, σε μορφή .doc. ή .pdf,
- το αρχείο του excel με τους υπολογισμούς κάθε ερωτήματος της εργασίας σε διαφορετικό φύλλο εργασίας και
- οι 2 χάρτες στην σωστή τους διάσταση.

 

Διόρθωση 2ης εργασίας

Η διόρθωση της δεύτερης εργασίας θα γίνει την Τρίτη 8/12/2020, στο μάθημα. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να είναι παρούσες στην διόρθωση των εργασιών τους.

 

Παράδοση 2ης εργασίας

Η παράδοση της 2ης εργασίας, θα γίνει την Πέμπτη 26/11, μέχρι τις 14.00. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσω του e-learning ως "Kατάθεση εργασίας"

Τα αρχεία που θα αποσταλούν είναι:
- το αρχείο κειμένου με την γεωγραφική ανάλυση της περιοχή σας και τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εργασίας, σε μορφή .doc. ή .pdf,
- το αρχείο του excel με τους υπολογισμούς κάθε ερωτήματος της εργασίας σε διαφορετικό φύλλο εργασίας και
- οι 6 χάρτες στην σωστή τους διάσταση.

 

Αναπλήρωση του μαθήματος της Τρίτης 17/11

Το μάθημα της Τρίτης 17/11 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 12/11 και την Πέμπτη 19/11, με την επέκταση της κανονικής διάρκειας του μαθήματος κατά 1 ώρα. Θα γίνει δηλαδή από τις 14.00 μέχρι τις 17.00.

 

Διόρθωση 1ης εργασίας

Η διόρθωση της πρώτης εργασίας θα γίνει την Πέμπτη 5/11/2019, στο μάθημα. Παρακαλούνται όλες οι ομάδες να είναι παρούσες στην διόρθωση των εργασιών τους.

 

Αναπλήρωση του μαθήματος της Τρίτης 27/10

Το μάθημα την Τρίτη 27/10 δεν θα γίνει. Θα αναπληρωθεί την Τρίτη 20/10, την Πέμπτη 22/10 και την Πέμπτη 29/10 με την επέκταση της κανονικής διάρκειας του μαθήματος κατά μισή ώρα.

 

Παράδοση 1ης εργασίας

Η παράδοση της 1ης εργασίας, θα γίνει την Πέμπτη 29/10, μέχρι τις 14.00. Η εργασία θα σταλεί ηλεκτρονικά με email σε μορφή .doc. ή .pdf και μαζί θα σταλεί και το αρχείο στο excel, όπου έχουν γίνει οι υπολογισμοί.

 

Διαλέξεις και Εργασίες του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασιών που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Οι εργασίες θα είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα και ισχύουν μόνο για το έτος στο οποίο γίνονται.