ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Χάρτης ΑΠΘ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

Αρχική σελίδα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας μαθήματος Ε+ΤΑΤΜ

Βλέπετε τακτικά τις Ανακοινώσεις, τις Διαφάνειες μαθημάτων και το βοηθητικό υλικό μελέτης

Ανακοινώσεις

Διαφάνεις μαθημάτων

Βοηθητικό διδακτικό υλικό για μελέτη

Θέματα

Ενδεικτικές αναφορές στην ειδικότητα του ΑΤΜ

Σύγχρονοι γενικοί ορισμοί (A | B) | Γεωδαισία | Γεωπληροφορική | Τοπογραφία | Τηλεπισκόπηση | Χαρτογραφία | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών | Φωτογραμμετρία | Κτηματολόγιο | Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης | Γεωγραφία | Γεωχωρικές απεικονίσεις | Συγκοινωνιακά έργα (Α | Β) | Υδραυλικά έργα (Α | Β)

Οι αναφορές (Wikipedia) στην αγγλική γλώσσα, για επαφή με την ξενόγλωσση ορολογία. Aπό εκεί υπάρχουν παραπομπές σε ορολογία άλλων ξένων γλωσσών

Θέματα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Ανακοίνωση θεμάτων 24.10.2016
- Προθεσμία επιλογής θέματος 10.11.2016
- Ο κατάλογος θεμάτων έκλεισε
- Προθεσμία παράδοσης θέματος 15.1.2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδεικτικό υπόδειγμα - υποδοχής κειμένου (template) .doc, περ. 1.500 λέξεων.

Ενημερωθείτε για τον "έλεγχο λογοκλοπής" εδώ

Ατομικά θέματα 2016-2017

1. Η Επιστήμη της Γεωδαισίας: Ορισμός, σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί, εφαρμογές
2. Τοπογραφία και σύγχρονες εφαρμογές
3. Η εξέλιξη των τοπογραφικών οργάνων μέτρησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
4. Εφαρμογές των συστημάτων GPS (και παρεμφερών συστημάτων) στην πλοήγηση
5. GPS (και παρεμφερή συστήματα) στην τοπογραφία
6. Η ατμοσφαιρική επίδραση στις μετρήσεις GPS
7. Το Kτηματολόγιο: ιστορική εξέλιξη, χρησιμότητα, παραδείγματα
8. Όργανα μέτρησης των γεωμετρικών μεγεθών των αρχαίων Ελλήνων: οδόμετρο, ναυτικό δρομόμετρο, γνώμων, σκάφη
9. Όργανα μέτρησης των γεωμετρικών μεγεθών των αρχαίων Ελλήνων: αστερίσκος, αράχνη, γωνιόμετρο, αλφάδι, ανεμολόγιο
10. Η Επιστήμη της Τηλεπισκόπισης: ορισμός, ιστορική εξέλιξη, εφαρμογές
11. Υδραυλικά έργα: ιστορική εξέλιξη, παραδείγματα
12. Η υδραυλική τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων
13. Η υδραυλική τεχνολογία αρχαίων λαών: Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, κ.ά.
14. Έργα οδοποιίας των αρχαίων Ρωμαίων
15. Η Εγνατία Οδός: Ιστορία της και το σύγχρονο έργο οδοποιίας στην Ελλάδα
16. Το Mετρό: ιστορική εξέλιξη, παραδείγματα
17. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού: από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα
18. Η Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού
19. Τρόποι απεικόνισης του εδαφικού ανάγλυφου: παραδείγματα
20. Η χαρτογράφηση του βυθού: τεχνολογία και παραδείγματα
21. Η κλίμακα απεικόνισης: ορισμός, χρήσεις, παραδείγματα, εφαρμογές στους χάρτες
22. Αρχές και τρόπος λειτουργίας του GPS
23. Το σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης Galileo
24. Το Ρωσικό σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης GLONASS
25. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS): Ορισμός, τεχνικές, τεχνολογία
26. Το γεωγραφικό/χαρτογραφικό έργο του Εύδοξου του Κνίδιου
27. Το γεωγραφικό/χαρτογραφικό έργο του Εκαταίου του Μιλήσιου
28. Ο χάρτης του Αναξίμανδρου
29. Το GPS και τα παρεμφερή συστήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων
30. Οι μετρήσεις μήκους μεσημβρινών για τον προσδιορισμό του σχήματος της Γης
31. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Δικαίαρχου του Μεσσήνιου
32. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Ίππαρχου του Ρόδιου
33. Οι συντεταγμένες: Oρισμός, επινόηση, χρήσεις
34. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Θαλή του Μιλήσιου
35. Ο πολικός αστέρας και η μέτρηση του γεωγραφικού πλάτους
36. Η ιστορία της χαρτογράφησης στην Κίνα και ο χάρτης του Matteo Ricci
37. Αστρονομικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων
38. Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος και η πρώτη μέτρηση της Γης
39. Ο Ποσειδώνιος και η δεύτερη μέτρηση των διαστάσεων της Γης
40. Αραβική χαρτογραφία: Η τρίτη μέτρηση των διαστάσεων της Γης από τον Αλ Μαμούν
41. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Αρίσταρχου του Σάμιου
42. Ο Πυθαγόρας και οι αντιλήψεις του περί σφαιρικής Γης
43. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Αριστοτέλη
44. Θεματική χαρτογραφία: Ορισμός, ιστορία, παραδείγματα
45. Χάρτες και σύμβολα: Χρήσεις, παραδείγματα
46. Οι τοπολογικοί χάρτες: Ορισμός, χρήσεις, παραδείγματα
47. Ο υδραυλικός τροχός στους αρχαίους λαούς: ευρήματα, χρήσεις
48. Τα υδραυλικά έργα στην κοιλάδα του Νείλου, από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή
49. Το Ευπαλίνειο Όρυγμα
50. Οι χαρτογραφικές προβολές του Κλαύδιου Πτολεμαίου
51. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Κλαύδιου Πτολεμαίου
52. Οι πρώτες χειρόγραφες "Γεωγραφίες" του Πτολεμαίου
53. Ο χάρτης-ψηφιδωτό της Madaba
54. Ο κόσμος και οι χάρτες του Κοσμά Ινδικοπλεύστη
55. Οι πρώτες "Γεωγραφίες" του Πτολεμαίου και η μεταφορά τους στη Δύση
56. Οι μεσαιωνικοί χάρτες ΟΤ (Orbis Terrarum)
57. Ο Χάρτης Albi ή Μεροβιγγιανός Πίνακας (730 μ.Χ.)
58. Ο Παγκόσμιος Χάρτης του Beatus ή του Αγίου Βεάτου (776 μ.Χ.)
59. Αραβική χαρτογραφία: o χάρτης του Aλ Ιδρίζι
60. Ο παγκόσμιος χάρτης του Fra Mauro
61. Ο παγκόσμιος χάρτης του Ebstorf (13ος αι.)
62. Ο χάρτης του Hereford
63. Οι χάρτες-πετρογραφήματα στην προϊστορική εποχή: Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική

64. Παραδοσιακή χαρτογραφία στην Αφρική και την Αμερική
65. Παραδοσιακή χαρτογραφία στην Αρκτική, Αυστραλία και τους πολιτισμούς του Ειρηνικού Ωκεανού
66. Η Επιστήμη της Γεωγραφίας: oρισμός, κλάδοι
67. Δημογραφία και απεικονίσεις της
68. Υφαλοκρηπίδα, ορισμοί και χάραξη
69. Γεωγραφικά και χαρτογραφικά παιχνίδια στο διαδίκτυο
70. Ήρων ο Αλεξανδρεύς και τα όργανα μέτρησης που εφηύρε
71. Γωγραφικοί άτλαντες: oρισμός, ιστορία
72. Το χαρτογραφικό έργο του Abraham Ortelius
73. Το χαρτογραφικό έργο του Joan Blaeu
74. Το γεωγραφικό / χαρτογραφικό έργο του Στράβωνα
75. Ο Ποϊτινγκεριανός πίνακας (Tabula Peutingeriana)
76. Ο Παυσανίας και το έργο “Ελλάδος Περιήγησις”
77. Η χαρτογραφία στους πολιτισμούς της Βαβυλώνας και της Μεσοποταμίας
78. Η xαρτογραφία στην Αρχαία Αίγυπτο: o Πάπυρος του Τουρίνου
79. Το ρόδο των ανέμων και η χρήση της πυξίδας
80. Οι πορτολάνοι ναυτικοί χάρτες
81. Ο Καταλανικός Άτλας (14ος αι.)
82. Τα Νησολόγια ή Βιβλία των Νήσων
83. To νησολόγιο του Cristoforo Buondelmonti

84. Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και οι απεικονίσεις της
85. Τo νησολόγιo του Dalli Sonetti
86. Το χαρτογραφικό έργο του Piri Reis
87. Το νησολόγιο του Benedetto Bordone
88. Ο χάρτης και οι υδρόγειες σφαίρες του Martin Behaim
89. Υδρόγειες σφαίρες: ιστορία, κατασκευή, χρήσεις, σύγχρονες εφαρμογές
90. Η Χάρτα της Ελλάδας του Ρήγα Βελεστινλή
91. Το χαρτογραφικό έργο του Barbié du Bocage
92. Το Κτηματολόγιο στην Ελλάδα
93. Το βενετικό και οθωμανικό Κτηματολόγιο
94. Η μέτρηση του γεωγραφικού μήκους και πλάτους
95. Οι μεσημβρινοί που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά ως αφετηρία των γεωγραφικών μηκών αναφοράς
96. Τα ρολόγια του John Harrison
97. Η Επιστήμηκαι τεχνολογίας της Φωτογραμμετρίας: ορισμοί, ιστορία, εφαρμογές
98. Η εξέλιξη των φωτογραμμετρικών οργάνων
99. Διαδραστικοί και κινούμενοι χάρτες
100. Τρισδιάστατες απεικονίσεις πόλεων
101. Τρισδιάστατοι χάρτες
102. Τα ταξίδια του Κολόμβου για την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου
103. Η Συνθήκη Tordesillas (1494)
104. Το χαρτογραφικό έργο του Paolo Toscanelli (1397‐1482)
105. Το θεοδόλιχο και η διαχρονική του εξέλιξη
106. Τοπογραφικά όργανα: χωροβάτης, σταδία, μετροτράπεζα
107. Total station: περιγραφή, λειτουργία, εφαρμογές
108. Γελοιογραφικοί - σατιρικοί χάρτες της Ευρώπης
109. Χάρτες κοινωνικών φαινομένων
110. Χάρτες και Τέχνη: oι χάρτες στις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο
111. Γεωδαιτικά, τοπογραφικά, χαρτογραφικά και φωτογραμμετρικά επιστημονικά περιοδικά (έντυπα και διαδικτυακά)
112. Χαρτογραφικές και γεωγραφικές επιστημονικές εταιρείες στο διαδίκτυο
113. Η ιστορία και ο τρόπος λειτουργίας του παντογράφου
114. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
115. Η ιστορία και ο τρόπος λειτουργίας του ηλιακού ρολογιού
116. Ελεύθερα εργαλεία απεικόνισης στο διαδίκτυο
117. Χαρτογραφικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets
118. Οι υδρόγειες σφαίρες του Coronelli
119. Χαρτογραφήσεις των αποικιών
120. Απεικονίσεις οχυρωματικών έργων
121. Απεικονίσεις πολεμικών επιχειρήσεων/μαχών
122. Απεικονίσεις γεωλογικών σχηματισμών και φαινομένων (π.χ. σεισμοί)
123. Υδρογραφικοί χάρτες
124. Αεροναυτικοί χάρτες
125. Χαρτογράφηση πόλεων (αστικών περιοχών): ιστορική εξέλιξη
126. Περιηγητικοί / τουριστικοί χάρτες: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες μορφές τους
127. Χάρτες προπαγάνδας
128. Χάρτες καιρικών και κλιματικών φαινομένων
129. Οι χάρτες - τοιχογραφίες του Βατικανού
130. Οδικοί χάρτες: ιστορία και εξέλιξή τους
131. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων: η συμβολή του τοπογράφου μηχανικού
132. Τοπογραφία και Γεωδαισία στο Βυζάντιο
133. Η μέθοδος του τριγωνισμού στις επιστήμες αποτύπωσης
134. Η εξέλιξη των επιστημών της αποτύπωσης στην Αναγέννηση
135. Στρατιωτική τοπογραφία και στρατιωτικοί χάρτες
136. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τη διαχείριση της γής
137. Η ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος των Επιστημονικών Ακαδημιών και των διεθνών επιστημονικών Ενώσεων, που αφορούν στις ειδικότητες του τοπογράφου
138. Οι Ρωμαίοι και οι τοπογραφικές αποτυπώσεις
139. Drones και αποτύπωση του γεωγραφικού χώρου
140. Το Κινεζικό σύστημα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης
141. Οι περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές Natura και η χαρτογράφησή τους
142. Χαρτογραφικές απεικονίσεις φυσικών καταστροφών
143. Χάρτες κλιματικής αλλαγής
144. Χάρτες στις Βιβλιοθήκες