Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Ανακοινώσεις

 

Τελική διόρθωση των εργασιών του μαθήματος

Η αναπλήρωση του τελευταίου μαθήματος (που δεν θα γίνει τη Δευτέρα 27/5), κατά το οποίο θα γινόταν και η τελική διόρθωση των εργασιών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή», θα γίνει την Τετάρτη 29/5, 9.30-15.30, στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης, 6ος όροφος, λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, καθώς και εκτεταμένης χρονικής διάρκειας της διόρθωσης.

 

 

Αναπλήρωση 2 μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν το μάθημα του 8ου εξαμήνου «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» λόγω των προηγούμενων διαλέξεων που δεν έγιναν, στα επόμενα μαθήματα που γίνονται 9.00 - 12.00 πμ, θα ακολουθεί αναπλήρωση στις 12.00 - 1.30 μμ. Η ανακοίνωση αφορά τα μαθήματα της Δευτέρας 6, 13 και 20 Μαϊου 2019.

 

 

Παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

Το δεύτερο στάδιο της εργασίας που αφορά στην αναγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο QGIS, θα παραδοθεί στις 17/4/2019. Δίνεται παράταση μέχρι τις 19/4/2017.

Κατά το στάδιο αυτό θα παραδοθούν:

α) τα διανυσματικά δεδομένα (γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα του χάρτη) (shapefiles)

β) το αρχείο του QGIS με όλα τα επίπεδα πληροφορίας .

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας.

 

 

Παράδοση του 1ου σταδίου της εργασίας

Το πρώτο στάδιο της εργασίας που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, τη δημιουργία καννάβου και τη γεωαναφορά των χαρτών θα γίνει σε 2 μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 20/3/2019, περιλαμβάνει το πίνακα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων και το κάνναβο που θα χρησιμοποιηθεί για την γεωαναφορά.

Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 3/4/2019, περιλαμβάνει τα αρχεία που προκύπτουν από την γεωαναφορά των χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλάνο του μαθήματος και την αναλυτική εκφώνηση της εργασίας.