Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Ανακοινώσεις

 

Εξετάσεις και παράδοση των εργασιών του μαθήματος

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα είναι γραπτές και θα γίνουν μέσω του e-learning σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όσοι φοιτητές δούλεψαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παρέδωσαν τα ενδιάμεσα στάδια της εργασίας και συμμετείχαν και στην τελική της διόρθωση.

Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι εκείνη την ημέρα και πριν τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της εργασίας και της γραπτής εξέτασης, με βασική προϋπόθεση τόσο η εργασία, όσο και η γραπτή εξέταση να έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Ο βαθμός της εργασίας του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο μέχρι την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, αρκεί να είναι πάνω την βάση.

Ανάρτηση: 30/5/2021

 

Τελική διόρθωση των εργασιών του μαθήματος

Η τελική διόρθωση των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μαθημάτων, την Δευτέρα 31/5, 09.00-12.00 και 13.30-16.30 για κάθε ομάδα, σύμφωνα με toπρόγραμμα, όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την Παρασκευή 28/5. Η διόρθωση είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες.

Ανάρτηση: 23/5/2021

 

Αναπλήρωση μαθήματος

Το τελευταίο μάθημα (13ο) στη «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει την Δευτέρα, 13:30-16:30. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει η τελική διόρθωση των εργασιών.

Ανάρτηση: 23/5/2021

 

Παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

Το δεύτερο στάδιο της εργασίας που αφορά στην αναγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο QGIS, θα παραδοθεί μέχρι την Τετάρτη 21/4/2021 Κυριακή 25/4/2021, μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα.

Κατά το στάδιο αυτό θα παραδοθούν:

α) τα διανυσματικά δεδομένα στην τελική τους μορφή (γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα του χάρτη, αρχεία shapefiles ή gpkg) και το ανάγλυφο του χάρτη (με δυο τρόπους παραγωγής),

β) το αρχείο του QGIS με όλα τα επίπεδα πληροφορίας στην τελική τους μορφή, και

γ) τον πίνακα καταγραφής των δεδομένων, που είχατε δημιουργήσει στην αρχή, ο οποίος θα είναι ενημερωμένος με βάση τα τελικά επίπεδα πληροφορίας που χρησιμοποιήσατε.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας.

Ενημέρωση: 19/4/2021

 

Παράδοση του 1ου σταδίου της εργασίας

Το πρώτο στάδιο της εργασίας που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, τη δημιουργία καννάβου και τη γεωαναφορά των χαρτών θα γίνει σε 3 μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί μέχρι τις 12/3/2021 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει το πίνακα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων και την εξωτερική αναγνώριση των φύλλων χάρτη της ΓΥΣ που χρησιμοποιείκάθε ομάδα

Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 22/3/2021 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει τον κάνναβο που θα χρησιμοποιηθεί για την γεωαναφορά.

Το τρίτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 29/3/2021 μέσω του e-learning στην αντίστοιχη ενότητα, περιλαμβάνει τα αρχεία που προκύπτουν από την γεωαναφορά των χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλάνο του μαθήματος και την αναλυτική εκφώνηση της εργασίας.

Ανάρτηση: 22/3/2021

 

Ανακοίνωση για την εργασία του μαθήματος

Όσοι φοιτητές δεν δηλώσει συμμετοχή στην εργασία του μαθήματος, παρακαλούνται να το κάνουν μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021. Η εργασία του μαθήματος είναι υποχρεωτική και έχει ενδιάμεσα στάδια παράδοσης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Ανάρτηση: 8/3/2021

 

Διαλέξεις και Εργασία του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασίας, που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Η εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα, έχει ενδιάμεσα στάδια παράδοσης και ελέγχου και ισχύει μόνο για το έτος στο οποίο γίνεται.

Ανάρτηση: 21/2/2021