Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις ΝΕΟ

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος ΝΕΟ

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Ανακοινώσεις

 

Τελική διόρθωση των εργασιών του μαθήματος

Η τελική διόρθωση των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει την Παρασκευή 26/5, 14.00-16.00 και την Δευτέρα 29/5, 9.00-16.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα.

Η διόρθωση θα γίνει στο γραφείο της κ. Μπούτουρα, στον 3ο όροφο, λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, καθώς και εκτεταμένης χρονικής διάρκειας της διόρθωσης.

 

 

Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος, καθώς και η παράδοση της εργασίας του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 16/6/2017 και ώρα 5μμ στις αίθουσες 303 και 305.

 

 

Παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

Το δεύτερο στάδιο της εργασίας που αφορά στην αναγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο QGIS, θα παραδοθεί στις 25/4/2017. Δίνεται παράταση μέχρι τις 28/4/2017.

Κατά το στάδιο αυτό θα παραδοθούν:

α) τα διανυσματικά δεδομένα (γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα του χάρτη) (shapefiles) και το ανάγλυφο στην τελική τους μορφή

β) το αρχείο του QGIS με όλα τα επίπεδα πληροφορίας και όλα τα σχετικά αρχεία (πχ. σύμβολα).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας.

 

 

Παράδοση του 1ου σταδίου της εργασίας

Το πρώτο στάδιο της εργασίας που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, τη δημιουργία καννάβου και τη γεωαναφορά των χαρτών θα γίνει σε 2 μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 21/3/2017, περιλαμβάνει το πίνακα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων και το κάνναβο που θα χρησιμοποιηθεί για την γεωαναφορά.

Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 29/3/2017, περιλαμβάνει τα αρχεία που προκύπτουν από την γεωαναφορά των χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλάνο του μαθήματος και την αναλυτική εκφώνηση της εργασίας.