Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

Ανακοινώσεις

 

Αλλαγή μαθήματος

Το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» την Δευτέρα 21/5/2018 δεν θα γίνει. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Τρίτη 22/5/2018, 15.00-18.00 στην αίθουσα 302 (θεωρία) και στη Νησίδα Η/Υ - Topolab (εργαστήριο).

 

 

Παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας

Το δεύτερο στάδιο της εργασίας που αφορά στην αναγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο QGIS, θα παραδοθεί στις 18/4/2018. Δίνεται παράταση μέχρι τις 22/4/2018.

Κατά το στάδιο αυτό θα παραδοθούν:

α) τα διανυσματικά δεδομένα (γεωμετρικά και θεματικά επίπεδα του χάρτη) (shapefiles) και το ανάγλυφο στην τελική τους μορφή

β) το αρχείο του QGIS με όλα τα επίπεδα πληροφορίας και όλα τα σχετικά αρχεία (πχ. σύμβολα).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την παράδοση του 2ου σταδίου της εργασίας.

 

 

Παράδοση του 1ου σταδίου της εργασίας

Το πρώτο στάδιο της εργασίας που αφορά στη συλλογή των δεδομένων, τη δημιουργία καννάβου και τη γεωαναφορά των χαρτών θα γίνει σε 2 μέρη.

Το πρώτο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 14/3/2018, περιλαμβάνει το πίνακα που προκύπτει από τη συλλογή δεδομένων και το κάνναβο που θα χρησιμοποιηθεί για την γεωαναφορά.

Το δεύτερο μέρος, το οποίο θα παραδοθεί στις 21/3/2018, περιλαμβάνει τα αρχεία που προκύπτουν από την γεωαναφορά των χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πλάνο του μαθήματος και την αναλυτική εκφώνηση της εργασίας.