Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

 

Έκθεση χαρτών των Κυκλάδων 1685-1687

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ Εγκαίνια 14.2.2018 (διάρκεια μέχρι 2.4.2018)

Περισσότερα

 

 

Διεθνές Χαρτογραφικό Συνέδριο, Μαδρίτη 18-20 Απριλίου 2018

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης - CartoGeoLab του ΤΑΤΜ, σε συνεργασία με την ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας (ΙCA) διοργανώνουν το 13ο Διεθνές Συνέδριο Digital Approaches to Cartographic Heritage στη Μαδρίτη, 18-20 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (Instituto Geografico Nacional) με τη συνεργασία της Ισπανικής Εταιρείας Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (SECFT).

Πληροφορίες για συμμετοχή φοιτητών: Καθ. Χρ. Μπούτουρα, Αλ. Κουσουλάκου

 

 

Παρακολούθηση του μαθήματος

H διδασκαλία (προφορική παράδοση) του μαθήματος στηρίζεται σε οπτικοποιημένο υλικό και διαδραστική διαδικασία. H συστηματική παρακολούθησή του στην αίθουσα διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη.

Το επιπλέον διδακτικό υλικό που παρέχεται στο μάθημα, π.χ. οι διαφάνειες των παραδόσεων και το βοηθητικό υλικό μελέτης, που διατίθενται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, δεν υποκαθιστούν την προφορική παράδοση.

 

 

 

install tracking codes
Web Counter