Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

 

Διεθνές Χαρτογραφικό Συνέδριο, Μαδρίτη 18-20 Απριλίου 2018

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης - CartoGeoLab του ΤΑΤΜ, σε συνεργασία με την ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital της Διεθνούς Ένωσης Χαρτογραφίας (ΙCA) διοργανώνουν το 13ο Διεθνές Συνέδριο Digital Approaches to Cartographic Heritage στη Μαδρίτη, 18-20 Απριλίου 2018, στο Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (Instituto Geografico Nacional) με τη συνεργασία της Ισπανικής Εταιρείας Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (SECFT).

Πληροφορίες για συμμετοχή φοιτητών: Καθ. Χρ. Μπούτουρα, Αλ. Κουσουλάκου

 

To ΑΠΘ CartoGeoLab στο FB

To Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης στο

 

Τελική διόρθωση των εργασιών του μαθήματος

Η τελική διόρθωση των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει την Παρασκευή 26/5, 14.00-16.00 και την Δευτέρα 29/5, 9.00-16.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα.

Η διόρθωση θα γίνει στο γραφείο της κ. Μπούτουρα, στον 3ο όροφο, λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών, καθώς και εκτεταμένης χρονικής διάρκειας της διόρθωσης.

 

Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος, καθώς και η παράδοση της εργασίας του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 16/6/2017 και ώρα 5μμ στις αίθουσες 303 και 305.

 

Διεθνές Χαρτογραφικό Συνέδριο, Bενετία 26-28 Απριλίου 2017

Το 12ο διεθνές συνέδριο "Digital Approaches to Cartographic Heritage" γίνεται στη Βενετία, στο Πανεπιστήμιο IUAV, με την οργάνωση του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης ΑΠΘ. Βλ. την ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πληροφορίες: Καθ. Χρ. Μπούτουρα, Αλ. Κουσουλάκου

 

Παρακολούθηση του μαθήματος

H διδασκαλία (προφορική παράδοση) του μαθήματος στηρίζεται σε οπτικοποιημένο υλικό και διαδραστική διαδικασία. H συστηματική παρακολούθησή του στην αίθουσα διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη.

Το επιπλέον διδακτικό υλικό που παρέχεται στο μάθημα, π.χ. οι διαφάνειες των παραδόσεων και το βοηθητικό υλικό μελέτης, που διατίθενται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, δεν υποκαθιστούν την προφορική παράδοση.

 

 

install tracking codes
Web Counter