Χάρτης ΑΠΘ

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ

 

Αρχική Σελίδα

Περιγραφή Μαθήματος

Πλάνο μαθήματος

Ανακοινώσεις

Βλέπετε τακτικά τη σελίδα του μαθήματος και τις Ανακοινώσεις

Διαφάνειες Μαθημάτων - Βοηθητικό υλικό

Εργασία του Μαθήματος

 

Διδάσκουσα:

Δρ. Μηχ. Αγγελική Τσορλίνη

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η σελίδα παρέχει πληροφορίες, ειδήσεις, ανακοινώσεις και βοηθητικό διδακτικό υλικό μελέτης για το μάθημα ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ανακοινώσεις σε χαρτί δεν αναρτώνται στους χώρους του Τμήματος για το μάθημα αυτό. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα.

 

 

 

Το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ

 

Kάνετε συχνά refresh τη σελίδα

 

Γραπτή εξέταση του μαθήματος - Σεπτέμβριος 2021

Οι εξετάσεις του μαθήματος και θα γίνουν μέσω του e-learning σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στην εργασία που παρέδωσαν τον Ιούνιο 2021.

Ο βαθμός της εργασίας του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο στην παρούσα εξεταστική, αρκεί να είναι πάνω την βάση.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της εργασίας και της γραπτής εξέτασης, με βασική προϋπόθεση τόσο η εργασία, όσο και η γραπτή εξέταση να έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Ανάρτηση: 24/8/2021

 

Εξετάσεις και παράδοση των εργασιών του μαθήματος

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα είναι γραπτές και θα γίνουν μέσω του e-learning σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όσοι φοιτητές δούλεψαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, παρέδωσαν τα ενδιάμεσα στάδια της εργασίας και συμμετείχαν και στην τελική της διόρθωση.

Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι εκείνη την ημέρα και πριν τις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον βαθμό της εργασίας και της γραπτής εξέτασης, με βασική προϋπόθεση τόσο η εργασία, όσο και η γραπτή εξέταση να έχουν προβιβάσιμο βαθμό.

Ο βαθμός της εργασίας του μαθήματος μπορεί να κρατηθεί μόνο μέχρι την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, αρκεί να είναι πάνω την βάση.

Ανάρτηση: 30/5/2021

 

Τελική διόρθωση των εργασιών του μαθήματος

Η τελική διόρθωση των εργασιών που έγιναν στα πλαίσια του μαθήματος «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μαθημάτων, την Δευτέρα 31/5, 09.00-12.00 και 13.30-16.30 για κάθε ομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως θα έχει διαμορφωθεί μέχρι την Παρασκευή 28/5. Η διόρθωση είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες.

Ανάρτηση: 23/5/2021

 

Αναπλήρωση μαθήματος

Το τελευταίο μάθημα (13ο) στη «Χαρτογραφική Σύνθεση και Παραγωγή» θα γίνει την Δευτέρα, 13:30-16:30. Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει η τελική διόρθωση των εργασιών.

Ανάρτηση: 23/5/2021

 

Χαρτογραφική σκίαση αναγλύφου

Μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα για την χαρτογραφική απεικόνιση της σκίασης αναγλύφου, με επιμέρους θέματα: Τεχνικές, Σχεδίαση, Λογισμικό, Ανάλυση, Χρώματα, Παραδείγματα, Χαρτογράφοι, Ιστορία, Βιβλιογραφία. Την επιμέλεια της σελίδας έχουν οι Ελβετοί χαρτογράφοι B. Jenny και S. Raeber

Ανάρτηση: 12/4/2021

 

15ο Διεθνές Συνέδριο για την Χαρτογραφική Κληρονομιά, online, 6-7 Μαΐου

Το 15ο Διεθνές Συνέδριο Digital Approaches to Cartographic Heritage της International Cartographic Association (ΙCA) οργανώνεται κάθε χρόνο (από το 2006) από την Επιτροπή της ICA για την Χαρτογραφική Κληρονομιά στην Ψηφιακότητα (ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital) και το Εργαστήριο Χαρτογραφίας & Γεωγραφικής Ανάλυσης του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Εφέτος, λόγω της πανδημίας, διεξάγεται διαδικτυακά, 6-7 Μαΐου 2021 από το Ινστιτούτο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορίας του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd της Βουδαπέστης. Ιστοσελίδα Συνεδρίου

Ανάρτηση: 6/3/2021

 

Διαλέξεις και Εργασία του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακά μαθήματα και την εκπόνηση εργασίας, που έχουν ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος.

Η εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που δηλώνουν το μάθημα, έχει ενδιάμεσα στάδια παράδοσης και ελέγχου και ισχύει μόνο για το έτος στο οποίο γίνεται.

Ανάρτηση: 21/2/2021

 

Παρακολούθηση του μαθήματος

H διδασκαλία (προφορική παράδοση) του μαθήματος στηρίζεται σε οπτικοποιημένο υλικό και διαδραστική διαδικασία. H συστηματική παρακολούθησή του στην αίθουσα διδασκαλίας κρίνεται απαραίτητη.

Το επιπλέον διδακτικό υλικό που παρέχεται στο μάθημα, π.χ. οι διαφάνειες των παραδόσεων και το βοηθητικό υλικό μελέτης, που διατίθενται από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, δεν υποκαθιστούν την προφορική παράδοση.

Ανάρτηση: 21/2/2021