Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
YMAΘ
Χάρτες
<Β> Καθημερινή ζωή
Χάρτες για Τυφλούς
ΥΜΑΘ
ΓΓΕΤ
ΑΠΘ / Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών

CartoTech


Η Έρευνα για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας σύνταξης και κατασκευής χαρτών για τυφλούς άρχισε από το 1994, με πρωτοβουλία του Καθηγητή Ευάγγελου Λιβιεράτου, στο Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεχίστηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΑΠΘ που χρηματοδότησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ 1995, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ίδιο .

Με την ίδρυση της Εθνικής Χαρτοθήκης, το πρόγραμμα συνεχίστηκε στα πλαίσια της προγραμματικής συνεργασίας με το ΥΜΑΘ, και κατέληξε στη σύνταξη του Άτλαντα της Θεσσαλονίκης για Τυφλούς, του πρώτου στην Ελλάδα . Στα πλαίσια του προγράμματος CartoTech προετοιμάστηκε και ο πρώτος στην Ελλάδα ιστορικός χάρτης για τυφλούς.

Συνεργάτης του προγράμματος: Κώστας Παπαδόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Διδάκτωρ του ΑΠΘ.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΧΧΑΚ παραδίδει στον ΥΜΑΘ κ. Γιάννη Μαγκριώτη τον Άτλαντα της Θεσσαλονίκης για Τυφλούς που προετοίμασε η Εθνική Χαρτοθήκη, κατά την τελετή των εγκαινίων του κτιρίου της (31 Οκτωβρίου 1999), παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, του τ. ΥΜΑΘ κ. Φίλιππου Πετσάλνικου και των Βουλευτών Θεσσαλονίκης κ. Γιώργου Ορφανού και Παναγιώτη Ψωμιάδη.