Έξοδος
 

  English

 Συλλογή Σαμούρκα                    Συλλογή χαρτών Σαμούρκα

Οι χάρτες της Συλλογής Σαμούρκα (περ. 1200), με έμφαση στην απεικόνιση του ελλαδικού χώρου, τυπώθηκαν την περίοδο από τον 16ο μέχρι τον 18ο αι. και καλύπτουν το μεγαλύτερο φάσμα της Ιστορίας της Χαρτογραφίας αυτής της περιόδου, κατά προέλευση, σχολή και χαρτογράφους. Αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας, μελέτης και εκθεσιακής-εκδοτικής προβολής.
 


Η κωδικοποίηση των χαρτών ακολουθεί την αρίθμηση του Καταλόγου Ζαχαράκι (Ζ_xxxx), Christos G. Zacharakis (1992): A Catalogue of printed maps of Greece 1477-1800, Athens: Samourkas Foundation.

Ψηφιακή τεκμηρίωση 
Κατάλογος: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W Z
 

 


Συλλέκτης: Μαργαρίτα Σαμούρκα

Επιμέλεια καταλόγου: Λεωνόρα Ναβάρη
Ψηφιακή τεκμηρίωση: Μιλτιάδης Δανιήλ  | 
Επιμέλεια: Μαρία Παζαρλή