Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Αρχή
Δραστηριότητες
Χάρτες
<Β> Διοίκηση
<Β> Καθημερινή ζωή
5 τουριστικοί χάρτες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Οι χάρτες συντάχθηκαν και σχεδιάστηκαν στο ΕΚΕΧΧΑΚ, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000.