<Β> Hellenic National Centre for Maps & Cartographic Heritage / National Map Library
Ο σχολικός χάρτης της Πελοποννήσου / The school map of Peloponnesos produced by NML (50X80 cm) | Επιστροφή: Χάρτες