<Β> Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Τουριστικός χάρτης της Πελοποννήσου (πρωτότυπο 50Χ80) | Επιστροφή: Χάρτες