Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη

Ο νέος παράγωγος χάρτης του Αγίου Όρους, που συνοδεύει την έκδοση της Εθνικής Χαρτοθήκης:

Όρους Άθω γης και θαλάσσης περίμετρον - Χαρτών Μεταμορφώσεις

Η παρουσίαση της έκδοσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη , στις 10 και 12 Ιουνίου 2002 αντιστοίχως.


Επιστροφή:
Αρχή
Χάρτες
Εκδόσεις
Δράσεις