Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Αρχή | Έξοδος
Χάρτες
Το ΕΚΕΧΧΑΚ αναπτύσσει σύγχρονη ψηφιακή τεχνογνωσία παραγωγής χαρτών, παράλληλα με τους πρωτοποριακούς χάρτες αφής (χάρτες τυφλών) που πρώτο παρήγαγε στην Ελλάδα. Με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκδίδει "παράγωγους" χάρτες, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών του, αλλά και για λογαριασμό τρίτων . Η μέχρι σήμερα παραγωγή περιλαμβάνει τους παρακάτω χάρτες, που έχουν ήδη εκδοθεί ή βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας :

Τουριστικός ανάγλυφος χάρτης του νομού Ξάνθης
Τουριστικός χάρτης Νομού Ξάνθης Τετραχρωμία 70Χ100, ένας νέος πρότυπος τουριστικός χάρτης του Νομού Ξάνθης, με φωτορεαλιστικό ανάγλυφο (τεχνική του ηλιακού φωτισμού) σε συνεργασία με τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ξάνθης.
Πόλεις της ΕΕ 2004
Civitates Unionis Europae MMIVΤετραχρωμία 70Χ100 δίγλωσσος. Οι πόλεις της ΕΕ των 25, όπως ονομάζονται στις αντίστοιχες χώρες και όπως εκφέρονται στα Ελληνικά. Για λογαριασμό του ΕΚΕΠΠ, με την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Μακεδονίας Θράκης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Παράθυρα στη Θεσσαλονίκη.

Τετραχρωμία 35Χ50, 50Χ70 Νέος χάρτης του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης σε 4 φύλλα χάρτου (4 παράθυρα στην πόλη), σε λεπτομέρεια κτιρίου με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κάτοικο και τον επισκέπτη. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού και Τοπογραφίας.
Thessaloniki 2003 (Centre + Major City)


Τετραχρωμία Α3. Ξενόγλωσσος, σε δύο όψεις του φύλλου. Το κέντρο της πόλης (α΄ όψη) με θεματικά σύμβολα χρήσιμα στους επισκέπτες και το πολεοδομικό συγκρότημα (β΄ όψη) με τους πρωτεύοντες οδικούς άξονες. Οι ονομασίες σε λατινική γραφή σύμωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
Thessaloniki

Τετραχρωμία 70Χ100. Ξενόγλωσσος. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης με τις ονομασίες σε λατινική γραφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.
Μακεδονία - ΘράκηΤετραχρωμία 70Χ100. Νέος χάρτης των περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης σε 3 φύλλα χάρτου, με λεπτομερές ανάγλυφο σκιασμένο από "φυσικό" ηλιακό φωτισμό Προς χρήση των Περιφερειών, Νομαρχιών και των Καποδιστριακών Δήμων. Προγραμματική συνεργασία ΥΜΑΘ - ΕΚΕΧΧΑΚ, 1998-2002 .
Ο Κόσμος του Αλέξανδρου

Τετραχρωμία 70Χ100. Ο ιστορικός χάρτης της Εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για λογαριασμό και με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου.
Τετραχρωμία 70Χ100. Νέος παράγωγος χάρτης του Αγίου Όρους με ανάγλυφο σκιασμένο από "φυσικό" ηλιακό φωτισμό. Συνοδεύει την ομώνυμη έκδοση, σε συνεργασία με την Αγιορειτική Χαρτοθήκη. Προγραμματική συνεργασία ΥΜΑΘ - ΕΚΕΧΧΑΚ, 1998-2002
Μείζων Θεσσαλονίκη

Τετράχρωμος 70Χ100. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Με τη χορηγία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Τετραχρωμία 50Χ70. Σ ύγχρονος χάρτης στον οποίο απεικονίζεται η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική της θεματική και τα κτίρια που στεγάζουν νέες πολιτιστικές δραστηριότητες. Με τη χορηγία της ΕΥΑΘ. Προγραμματική συνεργασία ΥΜΑΘ - ΕΚΕΧΧΑΚ, 1998-2002.
Τετραχρωμία 70Χ100 δίγλωσσος. Οι π όλεις της ΕΕ, όπως ονομάζονται στις αντίστοιχες χώρες και όπως εκφέρονται στα Ελληνικά. Για λογαριασμό του ΕΚΕΠΠ, με την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Μακεδονίας Θράκης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Νησιά Ελληνικά παρά Bordone γραφέντα (1528)
Τιμή: 8.80
Διχρωμία 50Χ70. Το Αιγαίο και το Ιόνιο από το νησολόγιο του Bordone, προσαρμοσμένο στο χάρτη των Ελληνικών θαλασσών. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τετραχρωμία --Χ--. Πέντε τουριστικοί χάρτες της Κεντρικής Μακεδονίας (χειμερινός, θερινός,αρχαιολογικός, θρησκευτικός, συνεδριακός). Για λογαριασμό της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Προγραμματική συνεργασία ΥΜΑΘ - ΕΚΕΧΧΑΚ, 1998-2002.

Τετραχρωμία 70Χ100, φύλλο στα ελληνικά και φύλλο ξενόγλωσσο. Ο χάρτης αυτός εκδόθηκε και σε περιορισμένα αντίτυπα "ανάρτησης" διαστάσεων 200Χ300, για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, την ΕΡΤ3 και την Εθνική Χαρτοθήκη. Προγραμματική συνεργασία ΥΜΑΘ - ΕΚΕΧΧΑΚ, 1998-2002, με τη συνεργασία της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού. Ο χάρτης συνοδεύεται από όμώνυμο CD-ROM , με τη χορηγία της ΕΡΤ-3.

Στη φάση της προετοιμασίας :

Ο χάρτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο χάρτης του Μικρασιατικού Ελληνισμού του παράλιου και ηπειρωτικού Πόντου, για λογαριασμό του Κέντρου Μικρασιατικών Μελετών.


Για λογαριασμό τρίτων , έχουν παραχθεί οι χάρτες
Πελοπόννησος

Τουριστικός και σχολικός χάρτης.
Κρήτη

Τουριστικός και σχολικός χάρτης .

Αντίγραφα ιστορικών χαρτών, από τη Συλλογή της Εθνικής Χαρτοθήκης
Ελλάδα
Πιστό αντίγραφο (1:1) χάρτη της Ελλάδας από τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου, Έκδοση Στρασβούργου (1525), Gruninjer & Koberger.
Μονόχρωμος, διαστ. εξωτ. 67.8Χ48.8 εκ., εσωτ. 53.4Χ39.4 εκ.
Τιμή: 41.09
Ελλάδα
Πιστό αντίγραφο (1:1) χάρτη της Ελλάδας από τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου, Έκδοση Κολωνίας (1597), Peter Kerschedt.
Έγχρωμος, διαστ. εξωτ. 33.2Χ23.1 εκ., εσωτ. 15.2Χ20.6 εκ.
Τιμή: 41.09 .
Λήμνος, Τένεδος, Δαρδανέλια
Πιστό αντίγραφο (1:1) χάρτη πορτολάνου (ναυτικός χάρτης) της Λήμνου, της Τενέδου και των στενών των Δαρδανελίων, της Βενετικής Σχολής του 17ου αιώνα (Levanto, 1664-1698).
Μονόχρωμος, διαστ. εξωτ. 68.4Χ49.3 εκ., εσωτ. 52.3Χ41.0 εκ.
Τιμή: 35.22


Διατίθενται και τα 5 παρακάτω αντίγραφα μαζί, σε επετειακό πολυτελή φάκελλο, στην ειδική τιμή των 50
Νέα Ελλάς

Αντίγραφο σε σμίκρυνση (περ. 1:1.5) του περίφημου χάρτη του Muenster (αναθεώρηση του παραδοσιακού πτολεμαϊκού πίνακα Χ), που απεικονίζει την Ελλάδα με όλες τις επαρχίες της και πέραν του Ελλησπόντου, Sebastian Muenster, 1545.
Τιμή: 15.00
Νήσοι του Αιγαίου

Αντίγραφο σε σμίκρυνση (περ. 1:2), νησιά του Αιγαίου και η Κορσική με τη Σαρδηνία, Abraham Ortelius, 1584.
Τιμή: 15.00
Κεντρική Μεσόγειος

Αντίγραφο σε σμίκρυνση (περ. 1:1.7), που περιγράφει την εκστρατεία του Πύρρου, Pierre Du Val, 1657.
Τιμή: 15.00

Χερσόνησος του Αίμου και Ελλάς

Αντίγραφο σε σμίκρυνση (περ. 1:2), οι παραδουνάβιες περιοχές, η Ελλάδα και η Ιταλία, Christoph Weigel, 1720.
Τιμή: 15.00
Αρχιπέλαγος

Αντίγραφο σε σμίκρυνση (περ. 1:3), ναυτικός χάρτης του Αιγαίου, Jacques Nicolas Bellin, 1738.
Τιμή: 15.00