Είσοδος στις κύριες σελίδες
Επικοινωνία

Δράσεις 2006

ICA Διεθνές Συνέδριο


» Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
» Το ΕΚΕΧΧΑΚ στο Ελσίνκι, 17 Αυγούστου
» Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 18-19 Μαΐου
»
Διεθνές περιοδικό στο διαδίκτυο
» Σε ψηφιακή μορφή η Χάρτα του Ρήγα του ΑΠΘ
» 9ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Χανιά, 2-4 Νοέ.

   

Ο πολιτισμός των χαρτών και η χαρτογραφική παιδεία στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας της γνώσης, της πληροφορίας και της επικοινωνίας
ΥΜΑΘ
Ευγενική υποστήριξη σελίδων
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης                  [ Η iστορία του ΕΚΕΧΧΑΚ από τον Φεβρουάριο του 1997 μέχρι τον Οκτώβριο του 2006 ]