<Β> Hellenic National Centre for Maps & Cartographic Heritage / National Map Library
Ο σχολικός χάρτης της Κρήτης / The school map of Crete produced by NML (80X50 cm) | Επιστροφή: Χάρτες