<Β> Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Τουριστικός χάρτης της Κρήτης (πρωτότυπο 80Χ50) | Επιστροφή: Χάρτες