Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη

Επιστροφή:
Αρχή
Χάρτες
Εκδόσεις

Δράσεις
Η Εθνική Χαρτοθήκη ετοίμασε, για λογαρισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού, έναν πρωτότυπο χάρτη (100X70 εκ.) με τις πόλεις της ΕΕ, όπως ονομάζονται στις αντίστοιχες χώρες και όπως εκφέρονται στα Ελληνικά. (Πληροφορίες ΕΚΕΠΠ, τηλ. 2310223428, fax 2310251351, e-mail: ekepp@the.forthnet.gr )