ΚύπροςΑρχείο χαρτών
Δράσεις τα έτη: 2006 |  2005 | 20042003 | 200220012000 | 1999
             
Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη (EKEXXAK) ιδρύθηκε το 1997, με νόμο που ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή των Ελλήνων, ως ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τον υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Το ΕΚΕΧΧΑΚ είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, αυτοχρηματοδοτούμενο, με κύριους σκοπούς του την ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή και τη διοίκηση. Επίσης τη σύνταξη αρχείου χαρτών και την ανάπτυξη νέων σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι οι εκθέσεις, οι εκδόσεις -σε έντυπη και ψηφιακή μορφή- τα σεμινάρια και οι συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι εθνικές και διεθνείς συνεργασίες.
Τα όρια της χώρας

Council of Europe
  
Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη σήμερα                                                                                                     
Συναφή sites