Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Εκδόσεις
Αρχή
Χάρτες
<Β> Διοίκηση
Διασπορά Ελλήνων
Διασπορά Ελλήνων
Η Εθνική Χαρτοθήκη, με την υποστήριξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και με βάση τα μέχρι τότε στοιχεία που διέθετε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, κατασκεύασε το 1998 έναν παγκόσμιο χάρτη μεγάλων διαστάσεων (3Χ2 μέτρα) με τίτλο Διασπορά Ελλήνων , σε συνεργασία με τον Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας του Τμήματος Τοπογράφων του ΑΠΘ (Καθηγ. Χρ. Μπούτουρα) .
Ο χάρτης απεικονίζει τις χώρες και τους τόπους του Κόσμου όπου υπάρχει καταστατικά οργανωμένος Ελληνισμός (ενορίες, κοινότητες, σύλλογοι) καθώς και τους τόπους όπου καλλιεργούνται τα ελληνικά γράμματα (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΑΕ, 1998).
Ο χάρτης εκτυπώθηκε σε τρία μοναδικά αντίτυπα μεγάλων διαστάσεων, με την φροντίδα και χορηγία της Whale Graphics. Το πρώτο αντίτυπο δωρήθηκε από τον ΥΜΑΘ στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και αναρτήθηκε στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο βρίσκεται στην Εθνική Χαρτοθήκη και το τρίτο χορηγήθηκε στην τηλεόραση της ΕΡΤ3 για την εκπομπή "Νόστος". Τυπώθηκε επίσης και ένας αριθμός αντιτύπων του ίδιου χάρτη, μικρότερων διαστάσεων (70Χ100 εκατ.) στα ελληνικά και αγγλικά (Hellenes in the World).
  • Στα πλαίσια της παραγωγής του χάρτη και με την ευγενική χορηγία της ΕΡΤ3, αναπτύχθηκε ένα ειδικό CD-ROM με τον ίδιο τίτλο, στο οποίο καταγράφονται περί τις 3000 διευθύνσεις οργανώσεων του Ελληνισμού της Διασποράς, ανά Ήπειρο και χώρα (στοιχεία ΓΓΑΕ, 1998).