Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς / Εθνική Χαρτοθήκη
Η δημόσια παρουσίαση του χάρτη έγινε από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Γ. Πασχαλίδη και από τους συντελεστές του χάρτη, στις 12 Δεκεμβρίου 2001, ώρα 13:30 στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα).


Το panel της προυσίασης. Από αριστερά, Σ. Ταμπάκη, Ε. Λιβιεράτος, Γ. Πασχαλίδης, Χ. Τσόγκας.


Μέρος του ακροατηρίου της παρουσίασης.


Επιστροφή:
Αρχή
Χάρτες
Εκδόσεις

Δράσεις
Η Εθνική Χαρτοθήκη ετοίμασε έναν σύγχρονο χάρτη (70X50 εκ.) στον οποίο απεικονίζεται η Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική της θεματική και τα κτίρια που στεγάζουν νέες πολιτιστικές δραστηριότητες. Την παραγωγή που χάρτη χορήγησε η ΕΥΑΘ.